TEHNIX i Messe München - neraskidiva veza

TEHNIX i Messe München - neraskidiva veza

Povodom nedavnog izlaganja kompanije Tehnix na sajmu bauma 2019 u Münchenu i planovima za sajam IFAT 2020, razgovarali smo sa gospodinom Đurom Horvatom, Predsjednikom kompanije Tehnix d.o.o..

1. Koliko u ovom trenutku kompanija Tehnix ima zaposlenih? Da li planirate širenje proizvodnje i razvoj novih proizvoda i usluga?

Trenutno imamo 420 zaposlenih u tvornici u Donjem Kraljevcu, dok nas je sa firmama kćeri, podružnicama i kooperantima više od 600. Inoviranje i razvoj svakako utječu na rast i širenje kompanije tako da mi stalno ulažemo u naše ljude, pogone i tehnologiju. Trenutno završavamo novu tvornicu servisno – montažnog centra za komunalna vozila EKOMUNAL, a daljnji rast i razvoj nije upitan jer naše proizvode i usluge inoviramo na dnevnoj bazi i prilagođavamo se zahtjevima kupaca i tržišta što nam osigurava stabilnost.

2. Kompanija Tehnix je u travnju ove godine opet bila izlagač na najvećem sajmu građevinskih strojeva i opreme za graditeljstvo na svijetu, sajmu bauma 2019 u Münchenu; kakvi su Vaši dojmovi?

Sajam BAUMA u Münchenu vodeći je svjetski sajam građevinskih strojeva i opreme. Kompanija Tehnix izlagala je svoje proizvode i prezentirala kupcima i partnerima Europe i svijeta svoje inovativne tehnologije. Ugovorili smo nove poslove za svjetsko tržište u vrijednosti od 15 milijuna eura. Osigurali smo zaposlenost i za 2020. godinu. Tehnix kontinuirano izlaže na sajmovima u Njemačkoj, a na BAUMA-i smo izlagali specijalne kontejnerske module koji se proizvode i projektiraju u Hrvatskoj, a izvoze u Austriju, Njemačku, Švicarsku, Luksemburg. Sada smo proširili tržište u Nizozemskoj, Belgiji i Islandu koji je jako zainteresiran za naše inovativne eko proizvode za zaštitu okoliša. Jako nas veseli što svijet prepoznaje našu inovativnost ugrađenu u naše proizvode i tehnologije koje osvajaju svijet.

3. Sljedeće izdanje sajma bauma je 2022. godine, da li želite opet sudjelovati na sajmu kao izlagač?

Apsolutno da ćemo ponovno sudjelovati jer samo sa dobrim marketingom postižu se uspješni rezultati, naravno u kombinaciji sa inovativnim i suvremenim proizvodima, a kompanija Tehnix to ima. Naš interes je zadovoljan kupac.

4. Koje proizvode ste prikazali na sajmu bauma 2019, i za kojima je bio najveći interes?

Kao što sam već spomenuo u odgovoru broj 2, izlagali smo specijalne kontejnerske module koji se proizvode i projektiraju u Hrvatskoj. To su modularni kontejnerski sklopovi koji su sve više priznati i prihvaćeni u Europi i svijetu. Modularna arhitektura je budućnost građevine zbog dobrog uklapanja u okoliš, jeftinija je od klasičnih građevina i što je najvažnije mobilna, a to znači da se može premjestiti u krajeve u kojima je potrebna, npr. vrtići i škole, stalno je pristuan pad nataliteta, dakle kada u jednom području više nema potreba za školom, taj isti modul može se presliti u drugu regiju sa više djece i na taj način održavamo prirodu i društveno smo i socijalno osviješteni.

5. Sajam IFAT – vodeći svjetski stručni sajam za ekologiju koji se također održava u Münchenu svake dvije godine, za Vas je izložba na kojoj se mora izlagati, koje godine ste prvi put izlagali na tom sajmu? Koliko je sajam IFAT za Vas važan?

Jako važan – najvažniji u strategiji razvoja i budućnosti. Naše prvo izlaganje bilo je u sklopu gospodarske komore davne 2001. godine, no naš prvi samostalni nastup kao poznate i brendirane kompanije imali smo 2005. godine. Od tada smo redoviti izlagač na sajmu IFAT u Munchenu. Za nas je to najvažnoiji sajam jer je kompanija Tehnix cijeli svoj radni vijek posvetila projektiranju, proizvodnji, servisiranju i održavanju, strojeva, opreme i tehnologija za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom. IFAT za nas predstavlja vrata Europe i dobar put ka uspjehu na području zaštite voda i zaštite okoliša.

6. Koje proizvode i usluge imate u planu predstaviti na sajmu IFAT 2020 na Messe Münchenu?

Suvremene tehnologije za održivo gospodarenje komunalnim otpadom. MO-BO-TO tehnologiju za potpunu reciklažu otpada, kompletnu opremu za bioreaktorsku proizvodnju komposta, specijalna komunalna vozila za prikupljanje i prijevoz otpada, sortirnice otpada, preše balirke, preskontejnere i pretovarne stanice raznih kapaciteta (zatvorene i otvorene), mobilne naftne pumpe, dizala raznih dimenzija, kompletnu opremu za reciklažna dvorišta, kontejnere, hostele.

7. Nedavno na Proljetnim sajmovima na Zagrebačkom velesajmu imali smo prilike vidjeti nove proizvode Tehnixa na Vašem štandu, kao što su modularni stambeni kontejneri s dizalom, ali i nova specijalna komunalna vozila?

Tako je, dizalo je naš najnoviji proizvod koji spada u dio socijalne ekologija zato jer pruža mobilnost bolesnim, starijim i nepokretnim ljudima, a isto tako dopuša i prijevoz tereta. Jednostavno je, lako za ugraditi jer je priključno, a to znači da nisu potrebni veliki građevinski zahvati i može se instalirati na već postojeće zgrade izvana i stvoriti pristup svim etažama. Drugi segment su naša komunalna vozila EKOMUNAL na podvozju Mercedes kapacfiteta od 5 do 22 m3, ekonomična su, tiho rade i pogodna za velika i manja naselja.

8. I za kraj, molim vas opišite Vaš uobičajeni radni dan?

Zadovoljan i odmoren doći na vrijeme na posao, jutarnja koordinacija sa najbližim suradnicima, kratka analiza jučerašnjeg dana i dnevni zadaci po planiranju i rasporedu primanja partnera-kupaca, konzultacije sa šefom financija i tajnicom ureda, kontrola i konzultacije po inovativnim razvojnim projektima, obilazak tvornice, rješavanje „uskih grla“ u proizvodnji, planiranje sljedećeg radnog dana, analiza izvršenja plana, razgovor sa menadžerima iz prodaje i nabave. Sastanci traju najduže 15 minuta. Zadovoljan završiti radni dan. Poslije podne malo sporta, malo novina. Cilj radnog dana: uspješno obaviti planirane poslove, zadovoljan i umoran leći.

 

Tehnix
Tehnix

Tehnix
Tehnix

Tehnix
Tehnix

Tehnix
Tehnix

Tehnix
Tehnix

Tehnix
Tehnix

PoduzetnikGodine-2015
PoduzetnikGodine-2015

54321
(0 votes. Average 0 of 5)