PRAVILA O PRIVATNOSTI

Pravila o privatnosti

Izjava o privatnosti

Belimpex d.o.o., A.Štrbana 18, Zagreb, OIB:75914178542 (u daljnjem tekstu: Belimpex.hr)
poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Stoga su svi naši postupci u
skladu sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, a posebno novoj europskoj Općoj
uredbi o zaštiti podataka EU 2016/679 koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. Privatnost
naših klijenata izrazito nam je važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost njihovih
podataka. Molimo Vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom
na moguće izmjene. U nastavku Vas informiramo o tome u koje svrhe prikupljamo i koristimo
Vaše osobne podatke, kako ih obrađujemo te postupke kojima možete nadzirati i ostvarivati
svoja prava.

Osobne podatke obrađujemo:
 zakonito, pošteno i transparentno;
 u posebne, točno određene i zakonite svrhe;
 koristeći samo točne, ažurne, primjerene i relevantne podatke koji su ograničeni na
svrhu u koju se obrađuju;
 samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarenja svrhe obrade i
 štiteći ih od bilo kakve neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka,
uništenja ili oštećenja.

Privola korisnika i odustanak

Belimpex.hr prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je
prihvaćanjem Uvjeta korištenja Belimpex.hr, a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o privatnosti i
zaštiti podataka, korisnik kao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom oni izražavaju
svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje nudi
Belimpex.hr. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.

Voditelj obrade podataka

Belimpex d.o.o. je voditelj obrade vaših osobnih podataka. Politika privatnosti se primjenjuje
na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih
partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet
utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja
izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i
prijenosa osobnih podataka. Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni
podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koja vrsta podataka se prikuplja?

Belimpex.hr prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge
ponuđene od Belimpex.hr (internet stranica) i komuniciraju s Belimpex.hr. Prikupljaju se
samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene
usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.
Navedeno uključuje: Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje oni unesu
na drugi način dok koriste usluge Belimpex.hr (primjerice, telefonom ili elektroničkom
poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol,
sredstvo plaćanja, itd.), korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice,
datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci
koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve
informacije dane, itd.), kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih
programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na
internet stranici), osobni podaci koje generira Belimpex.hr ili treće osobe (primjerice šifre),
korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta,
telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).

Svrha obrade podataka

Belimpex.hr može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u
sljedeće svrhe:
 Pribavljanje usluga koje nudi Belimpex.hr,
 Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog
interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje Belimpex.hr
nudi,
 Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,
 Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka Belimpex.hr te njegovih
pružatelja usluga,
 Korporativne transakcije koje izvrši Belimpex.hr, a koje mogu imati utjecaj na
korisničke podatke,
 Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,
 Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili
drugih pravnih sporova koji se tiču Belimpex.hr ili u kojima Belimpex.hr sudjeluje.
Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u
sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

Brošure, komercijalna komunikacija

U svezi s uslugama koje nudi Belimpex.hr, isti može periodično slati brošure ili druge sadržaje
(komercijalne prirode) na adresu ili broj bilo kojeg korisnika koji je registrirao svoju adresu
elektroničke pošte ili bilo koju drugu elektroničku adresu ili broj mobilnog telefona pri
Belimpex.hr. Svojom registracijom, korisnici daju svoju suglasnost na primanje takvih brošura
i sadržaja. Međutim, oni mogu obavijestiti Belimpex.hr u bilo koje vrijeme i bez naplate da ne
žele više primati ili biti obaviješteni o gore navedenom.

Društvene mreže

U komunikaciji sa Vama koristimo i društvene mreže. Kada koristite te funkcije morate biti
svjesni da sve informacije koje ste predali, uključujući Vaše ime, lokaciju i e-mail adresu,
mogu biti javno dostupne drugima. Nismo odgovorni za bilo kakve informacije koje ste
predali putem ovih interaktivnih sadržaja i savjetujemo Vam da ne otkrivate osjetljive
osobne informacije (poput podataka o Vašem zdravlju ili kreditnoj kartici) preko ovih
sadržaja. Ako koristite ove sadržaje, Vaše osobne informacije mogu ostati na stranici čak i
nakon što istu prestanete koristiti.

Poruke u elektroničkom obliku

Kad nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) s vašim osobnim podacima po kojima vas je
moguće identificirati, bez obzira na to radi li se o elektroničkoj pošti s pitanjem ili to činite
putem kontakt obrazaca koji se nalaze na web stranici www.belimpex.hr, a koji nam
dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših
upita.

Prosljeđuju li se neki podaci trećim stranama?

Uz dolje navedene iznimke, Belimpex.hr načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke
trećim osobama: Belimpex.hr može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i
isključivo u svrhu poslovanja Belimpex.hr. Belimpex.hr će primijeniti odgovarajuće mjere
kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je
Belimpex.hr ovlašten da ih obrađuje; Belimpex.hr može iznositi osobne podatke trećim
osobama ako njegov korisnik tako zatraži (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.), ako je
to inače potrebno da bi se pružila usluga zahtijevana od korisnika ili ako je Belimpex.hr
izričito obavijestio korisnika o činjenici da će se njegovi/njezini podaci iznijeti. Na web
stranici www.belimpex.hr pronaći ćete linkove na druge web stranice. Pravila zaštite
privatnosti na tim portalima mogu biti drugačija od Pravila zaštite privatnosti na
www.belimpex.hr. Na našoj stranici možemo vam ponuditi i korištenje društvenih mreža
tvrtke BELIMPEX d.o.o., (Facebook,Instagram..) koje omogućavaju dijeljenje osobnih
podataka. Stoga vas molimo da se upoznate s Pravilima zaštite privatnosti koja se
primjenjuju na drugim web stranicama i na društvenim mrežama. U iznimnim slučajevima
(npr. zlouporaba), podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe
navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. Belimpex.hr
ne može kontrolirati, garantirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti
podataka koja se primjenjuju na Belimpex.hr; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i
u inozemstvu gdje se primjenjuju drukčiji propisi. Belimpex.hr može iznositi osobne podatke
trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona. Nadalje, Belimpex.hr može trećim
osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta
trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika ili to nije vjerojatno. Svi djelatnici
Belimpex.hr i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem
ugovornih odnosa za Belimpex d.o.o i povezanim društvima.

Statistika poslužitelja

Ova web stranica koristi Google Analytics mjerenje statistike posjećenosti.

Gdje i kako se čuvaju podaci?

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, Belimpex.hr će
primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na
drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi
se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.
Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to
potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.  Koristimo razne sigurnosne
mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet
i dostupnost vaših podataka.
Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:
 strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te
isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,
 sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe
osobnih podataka.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za
izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu
predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo
onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za
marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite
brisanje, isti će biti odmah obrisani. Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno
anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, ispravkama ili
brisanjima

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i
zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u
statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se
odnose. Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je
dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka
dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na office@belimpex.hr ili na poštansku adresu:
A. Štrbana 18, 10 000 Zagreb. Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih
podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće
obrađivati u tu svrhu. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će
dostaviti pisano putem elektroničke pošte na office@belimpex.hr, ili na poštansku adresu,
A.Štrbana 18, 10000 Zagreb. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom
osobnih podataka dobrodošli su. Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo
zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za
zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
BELIMPEX D.O.O.
A. Štrbana 18, 10 000 Zagreb
+385 1 3638 363
office@belimpex.hr
OIB:  75914178542