Za izlagače

MEĐUNARODNI SAJAM SPORTSKE INDUSTRIJE 2019

Poštovani izlagači,
u prilogu vam se nalazi izlagački prospekt, dokument specijalnih uvjeta izlaganja (B) i link za online prijavu za sajam ISPO Munich 2019. Cijene kvadratnog metra se nalaze u dokumentu. Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite na naše kontakte.


MEĐUNARODNI SAJAM ODMORA I PUTOVANJA 2019

Poštovani izlagači,
u prilogu vam se nalazi izlagači prospekt i dokumenti za sajam f.re.e 2019, a sastoje se od formulara za prijavu i specijalnih uvjeta izlaganja (B). Cijene kvadratnog metra se također nalaze u formularu. Formular za prijavu se nalazi i na stranicama sajma u online formi. Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite na naše kontakte.


MEĐUNARODNI SAJAM NAKITA, SATOVA, DIZAJNA, DRAGOG KAMENJA I TEHNOLOGIJE 2019.

Poštovani izlagači,
u prilogu vam se nalazi izlagački prospekt i dokumenti za sajam INHORGENTA MUNICH 2019, formular za prijavu i specijalni uvjeti izlaganja (B). Formular se također nalazi na stranicama sajma u online formi. Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite na naše kontakte.


MEĐUNARODNI SAJAM OBRTNIŠTVA 2019.

Poštovani izlagači,
u prilogu vam se nalazi izlagači prospekt i link za online prijavu za sajam Internationale Handwerksmesse 2019. Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite na naše kontakte.


SVJETSKI STRUČNI SAJAM LOGISTIKE, MOBILNOSTI, IT-a I UPRAVLJANJA LANCEM OPSKRBE 2019.

Poštovani izlagači,
u prilogu vam se nalazi izlagači prospekt, dokument specijalnih uvjeta izlaganja (B) i link za online prijavu za sajam transport logistic 2019. Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite na naše kontakte.


VODEĆI SVJETSKI SAJAM ZA VODU, OTPADNE VODE, GOSPODARENJE OTPADOM I SIROVINAMA 2020.

Poštovani izlagači,
u prilogu vam se nalazi izlagači prospekt, dokumenti tehničkih uvjeta i specijalnih uvjeta izlaganja (B), i link za online prijavu za sajam IFAT 2020. Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite na naše kontakte.