ZA IZLAGAČE

MEĐUNARODNI SAJAM NEKRETNINA I INVESTICIJAEXPO REAL

EXPO REAL sajam nekretnina i investicija

Poštovani izlagači, u prilogu vam se nalazi izlagački prospekt, dokumenti tehničkih uvjeta i specijalnih uvjeta izlaganja (B), i link za online prijavu za sajam EXPO REAL 2020. Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite na naše kontakte.

Izlagački prospekt
Specijalni uvjeti izlaganja (B)
Tehnički uvjeti
Link za prijavu


VODEĆI SVJETSKI STRUČNI SAJAM I KONFERENCIJA ZA ELEKTRONIKUelectronica

electronica vodeći svjetski stručni sajam i konferencija za elektroniku

Poštovani izlagači, u prilogu vam se nalazi link na kojem možete skinuti izlagački prospekt, specijalni uvjeti izlaganja (B) i link za online prijavu za sajam electronica 2020. Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite na naše kontakte.

Link za izlagački prospekt
Specijalni uvjeti izlaganja (B)
Link za prijavu


VODEĆI SVJETSKI STRUČNI SAJAM ZA ARHITEKTURU, GRAĐEVINSKE MATERIJALE I SUSTAVE 2021.BAU 2021

Poštovani izlagači, u prilogu vam se nalazi izlagački prospekt, dokumenti tehničkih uvjeta i specijalnih uvjeta izlaganja (B), i link za online prijavu za sajam BAU 2021. Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite na naše kontakte.

Izlagački prospekt
Specijalni uvjeti izlaganja (B)
Tehnički uvjeti
Link za prijavu