automatica 2020 - sajam automatizacije i robotike

automatica 2020 – Vodeći međunarodni stručni sajam za pametnu automatizaciju i robotiku

www.automatica-munich.com

automatica 2020