Izlagači

Sajam odmora i putovanja 2018

Poštovani izlagači,

u prilogu vam se nalaze dokumenti za sajam f.re.e 2018, a sastoje se od formulara za prijavu i specijalnih uvjeta izlaganja (B). Cijene kvadratnog metra se također nalaze u formularu. Formular za prijavu se nalazi i na stranicama sajma u online formi. Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite na naše kontakte.

Međunarodni sajam obrtništva 2018

Poštovani izlagači,

u prilogu vam se nalaze dokumenti o sajmu Internationale Handwerksmesse 2018, a sastoje se od izlagačkog prospekta i plana paviljona. Prijavni formular se nalazi na stranicama sajma u online formi. Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite na naše kontakte.

Stručni sajam za vodu, otpadne vode, gospodarenje otpadom i sirovinama 2018

Poštovani izlagači,

u prilogu vam se nalaze dokumenti o sajmu IFAT 2018, a sastoje se od izlagačkog prospekta i plana paviljona. Prijavni formular se nalazi na stranicama sajma u online formi. Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite na naše kontakte.

Stručni sajam za pekarstvo, slastičarstvo i grickalice 2018.

Poštovani izlagači,

u prilogu vam se nalaze dokumenti o sajmu iba 2018, a sastoje se od formulara za prijavu, izlagačke brošure i plana paviljona. Cijene kvadratnog metra se također nalaze u prilogu. Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite na naše kontakte.

Stručni sajam za elektroničke komponente, sustave i aplikacije 2018.

Poštovani izlagači,

u prilogu vam se nalaze dokumenti o sajmu electronica 2018, a sastoje se od područja izlaganja i uvjeta izlaganja (B). Cijene kvadratnog metra se također nalaze u prilogu. Formular za prijavu nalazi se na stranicama sajma u online formi. Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite na naše kontakte.